Hopp til innhold
LearningPath
Du er nå inne i en læringssti
SubjectMaterialFagstoff

Veiledning

Installasjoner for boring og vedlikehold

Installasjoner for boring og vedlikehold deles ofte i to kategorier; rigger som flyter når boringen pågår (boreskip eller halvt nedsenkbar plattform), og rigger som midlertidig plasseres på havbunnen og derfor ikke påvirkes av bølgebevegelser (jackup-rigger).

FooterHeaderIconFooter iconLK06
Flytende offshore installasjoner. Illustrasjon.

Flytende installasjoner kan flyttes

De flytende installasjonene kjennetegnes ved at de kan flyttes. De transporteres enten for egen motorkraft (maritimt anlegg) eller slepes til . En slik flytende installasjon er enten en halvt nedsenkbare rigg (semi-sub) eller et boreskip.

Installasjonene holdes i posisjon ved hjelp av forankring med ankerkjettinger i havbunnen, eller ved hjelp av et dynamisk posisjoneringssystem (DP-system). Når riggen posisjoneres ved hjelp av anker, er det nødvendig med spesialskip for å få anker og ankerkjettinger på plass.

Flytende installasjoner må ha kompenseringssystem som regulerer og minimerer effekten av bevegelser fra bølger.

Faste installasjoner står på havbunnen

Faste installasjoner står på havbunnen med bein av stål. De som brukes til boring og brønnvedlikehold, er i utgangspunktet mobile og kan flyttes fra sted til sted, men under brønnoperasjon står de som fast installasjon.

Jackup-riggen er spesiell fordi den kan slepes til feltet og plasseres på bein på havbunnen der den skal operere. Den kan også plasseres så nær en annen installasjon at den kan fungere som innleid boremodul.

Sist oppdatert 05/24/2017
Tekst: Børge Harestad (CC BY-SA)