Hopp til innhold
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Simulatorøvelse: Test av formasjonsstyrke (LOT)

Formasjonsstyrken testes ved hjelp av trykk, slik at vi finner ut hvor høyt trykk vi kan tilføre brønnen under boring og brønnarbeid. I simulatoren får du øve på praktisk gjennomføring av Leak Off Test (LOT).

FooterHeaderIconFooter iconLK20FooterHeaderIconFooter iconLK06
Trykktest av formasjon (LOT). Illustrasjon.
Trykktest av formasjonsstyrke (LOT)

I denne simulatorøvelsen skal du lære hvordan en leak off test (LOT) gjennomføres, og hvordan du kan beregne hvor høyt trykk formasjonen tåler. Trykkgrensen brukes til å beregne hva som er det maksimale trykket vi kan tillate i ringrommet på overflaten (MAASP) uten å skape en utstabil brønn. Hvor tung borevæske vi kan bruke før neste casing må settes, beregnes også ut i fra trykkgrensen.

Informasjonen fra en LOT brukes når vi borer, og under komplettering av brønnen.

Hvorfor vi gjør en test av formasjonsstyrken

Når vi borer eller kompletterer en brønn, vil våre handlinger påvirke trykket i brønnen. Formasjonen i de områdene som ikke er fôret med casing, utsettes for det trykket vi tilfører brønnen. For å unngå at formasjonen sprekker og skaper en ustabil brønn, må vi vite hva som er grenseverdien for formasjonen. Det finner vi ved å gjennomføre en trykktest av formasjonen hver gang vi borer oss ut gjennom en casing. Det tas en ny test hver gang en casing er satt i brønnen.

Klargjøring før testen

Når vi har satt og sementert casingen, borer vi ut gjennom casing-skoen og ca 3–5 meter inn i formasjonen. Deretter sirkuleres væsken i brønnen, slik at rester av casing, borekaks og sement føres opp til overflaten. Til slutt tar vi en prøve for å bekrefte densiteten på væsken som er i brønnen.

Vi trekker borestrengen opp fra bunnen av hullet og er klar for LOT.

Før testen gjennomføres, må vi ha klar en tabell hvor vi kan notere trykkutviklingen underveis, og et ruteark hvor vi kan tegne inn en graf av trykkutviklingen.

Gjennomføring av formasjonstesten

Ventilene i manifoldene på overflaten må stilles riktig inn. Når vi skal teste formasjonen må vi stenge brønnen i ringrommet, slik at tilført trykk virker mot formasjonen.Vi stenger altså både en ventil i BOP, vanligvis annular preventer, og choke-ventilen i choke-manifolden.

Til testen brukes sementpumpen, som leverer mindre væskevolum per slag enn en slampumpe. Sementpumpen kobles opp til slamtanken, og ventilen på standpipe-manifolden åpnes inn til brønnen.Testen gjennomføres ved å pumpe sakte med sementpumpen inn i brønnen.

Trykkutviklingen er nesten rettlinjet (lineær) så lenge formasjonen tåler trykkutviklingen.

Trykket stiger til formasjonen begynner å gi etter (lekke). Først utvider formasjonen seg litt, og det kan ses som en utflating i trykkstigningen. Når formasjonen begynner å lekke, flater trykkstigingen helt ut, og dersom vi fortsetter å trykke opp, vil formasjonen sprekke helt, slik at trykket faller.

En formasjonsintegritetstest (FIT) tester formasjonen uten å gå så langt at den begynner å lekke. Da testes formasjonen til et forhåndsbestemt trykk. Testen stoppes når det nødvendige trykket er oppnådd. Da har vi fått bekreftet at formasjonen tåler det trykket som er nødvendig for videre boring fram til neste casing skal installeres. FIT brukes når det bores i kjente områder, mens LOT brukes i ukjente eller lite kjente formasjoner.

Trykkutvikling ved formasjonstrykktest (LOT). Illustrasjon.
Trykkutvikling ved formasjonstrykktest (LOT)

Målingene kan vi bruke til å regne ut hvor høy trykkgrense vi skal forholde oss til i brønnen før vi må sette neste casing. For å unngå problemer vil vi alltid holde oss under grenseverdien.

Prosedyre for simulatorøvelsen

Refleksjon

Etter øvelsen kan dere diskutere sammen og besvare følgende spørsmål:

  • Etter at formasjonen sprakk, stoppet vi pumpen og observerte at trykket sank. Trykkfallet flatet ut og stoppet på et lavere nivå. Hva er viktig med sluttrykket?
  • Hvorfor er det viktig å holde seg under den trykkgrensen vi har beregnet som MAASP?

Øvelsen kan skrives ut fra dette dokumentet:

Filer

Sist oppdatert 18.07.2017
Tekst: Sissel Paaske (CC BY-SA)
Rettighetshaver: Cerpus AS

Læringsressurser

Boring

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
MenuBook

Læringssti

MenuBook

Fagstoff

MenuBook

Oppgaver og aktiviteter

MenuBook

Vurderingsressurs