Hopp til innhold
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Simulatorøvelse om sirkulasjon og friksjon

I denne simulatorøvelsen skal du bli kjent med kontrollpanelet som brukes under boring og sirkulering av væsker. Du skal observere friksjonstrykket etter hvert som vi endrer på væskestrømmen og væskehastigheten.

FooterHeaderIconFooter iconLK20FooterHeaderIconFooter iconLK06
Elever ved drillers panel. Foto.
Boresimulator

Sentralt i emnet:

  • Klargjøring av manifold og ventiler.
  • Trykkstigning på bunnen i brønnen når returen tas ut gjennom chokeline.
  • Endring i friksjonstrykket på grunn av ytre påvirkninger.

Øvelsen i hovedtrekk

Når vi borer, skal vi alltid sirkulere væske i brønnen. Derfor skal du først klargjøre overflateutstyret for sirkulasjon og sirkulere væske fra pumpene, ned i brønnen og opp til slambehandlingsutstyret på overflaten.

Deretter skal du stenge BOP og la returen gå ut gjennom chokeline for å observere hvor mye friksjonstrykk det skaper. Testing av sirkulasjonstrykket kalles SCR, slow circulating rate test.

Friksjonstrykket i chokeline brukes som hjelp til å holde konstant bunnhullstrykk i forbindelse med utsirkulering av kick fra brønnen.

Klargjøring av sirkulasjonssløyfen

Sirkulasjonssløyfen går fra pumpene til standpipe manifold, til top drive, inn i borestrengen, ut gjennom dysene i borekronen, og opp til returlinjen over BOP.

Når vi skal klargjøre for sirkulasjon, må vi sette ventilene på standpipemanifolden i riktig posisjon og passe på at ventilene i BOP står i åpen posisjon slik at det er åpent fra pumpen til brønnen og fra ringrommet til overflateutstyret.

Gjennomføring av trykkmålinger

Først finner du et måleinstrument på drillers panel som viser leveringstrykk i systemet, og et måleinstrument som viser returtrykket. Trykket på leveringssiden kan måles ved pumpene, i standpipe manifold og i top-drive-overgangen til borerørene.

Når BOP stenges rundt borestrengen, må vi åpne chokeline-ventilene slik at returen kommer til overflaten gjennom chokemanifolden. Målepunktet for returtrykk ligger i chokeline foran selve choken. Det betyr at vi kan måle hvor mye trykk som oppstår på grunn av struping på choken.

Når du skal sammenligne trykkutvikling i ulike situasjoner, er det viktig at du velger ett avlesningspunkt for leveringstrykket (drillpipe pressure) og ett for returtrykket (casing pressure) og bruker det samme under hele øvelsen.

Simulatorøvelse; måling av friksjonstrykk

Øvelsen kan skrives ut fra dette dokumentet:

Filer

Sist oppdatert 18.07.2017
Tekst: Sissel Paaske (CC BY-SA)
Rettighetshaver: Cerpus AS

Læringsressurser

Boring

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
MenuBook

Læringssti

MenuBook

Fagstoff

MenuBook

Oppgaver og aktiviteter

MenuBook

Vurderingsressurs