Hopp til innhold
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Hva kan du om vannbasert borevæske (WBM)?

Husker du fakta om vannbasert borevæske? Når brukes den, og hvordan testes den? Sjekk deg selv i denne testen.

FooterHeaderIconFooter iconLK06
Sist oppdatert 28.07.2017
Tekst: Linda Vasshus Lidal (CC BY-SA)
Rettighetshaver: Cerpus AS

Læringsressurser

Boring

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
MenuBook

Læringssti

MenuBook

Fagstoff

MenuBook

Oppgaver og aktiviteter

MenuBook

Vurderingsressurs