Hopp til innhold
AssessmentResourceVurderingsressurs

Vurderingsressurs

Hva kan du om borevæsker?

Borevæskenes oppgaver i brønnen er viktige både for sikkerhet og effektivitet i boringen. Her kan du sjekke om du husker fakta om borevæsker.

FooterHeaderIconFooter iconLK06

Hva kan du om borevæsker?

Sist oppdatert 28.07.2017
Tekst: Linda Vasshus Lidal (CC BY-SA)
Rettighetshaver: Cerpus AS

Læringsressurser

Boring

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
MenuBook

Læringssti

MenuBook

Fagstoff

MenuBook

Oppgaver og aktiviteter

MenuBook

Vurderingsressurs