Hopp til innhold
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Baseslam for laboratorieøvelsene

Oppskrift på baseslam for laboratorieøvelser.

FooterHeaderIconFooter iconLK20FooterHeaderIconFooter iconLK06
Bildet viser en mikser som rører sammen pulver og væske til boreslam i laboratoriet. Foto.
I laboratoriet mikses basevæske som skal brukes til lab-øvelser.

Baseslam

Baseslam består av vann, bentonitt og NaOH perler (kaustisk soda).

For at elevene skal få mest mulig tid til å arbeide med slamøvelsene er det anbefalt at baseslam lages i forkant i en større beholder og deles ut ved oppstart av undervisningen.

Det er behov for 350-400 ml baseslam for hver av de to øvelsene.

Blandingsforhold:

  • vann 350 ml
  • bentonitt (4,2 sg) 19 gram
  • kaustisk soda 1/4 gram

i minimum 15 minutter, helst 1 time.

Stort volum:

Behov er ca 800 ml per elevstasjon.

Først vann, tilsett bentonitt forsiktig under miksing, deretter NaOH-perler (3-4 perler for ca. 3-4 liter).

For å få tilsynelatende viskositet (TV) på rundt 15, er det best å tilsette 3-5 % bentonitt av vannmengden. Det vil si ca. 50 g bentonitt per liter væske.

Baseslam status:

Densiteten er ca. 1,03 og pH er ca. 8-9, TV er ca. 15.

Agiteres i ca. 30 min–1 time.
Dersom baseslammet blir stående en stund før øvelsen starter er det nødvendig å agitere noen minutter.

Sist oppdatert 06.03.2017
Tekst: Sissel Paaske (CC BY-SA)

Læringsressurser

Boring

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
MenuBook

Læringssti

MenuBook

Fagstoff

MenuBook

Oppgaver og aktiviteter

MenuBook

Vurderingsressurs