Hopp til innhold
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Borevæsker som brukes på norsk sokkel

Når man borer en brønn, er man avhengig av at borevæsken fungerer som den skal. I planleggingsfasen utarbeides et boreprogram og et borevæskeprogram. Borevæsken som velges, skal oppfylle alle krav til miljøsikkerhet, brønnkontroll og brønnrensing.

FooterHeaderIconFooter iconLK06
Funneltest av slam. Foto.
Borevæskens viskositet sjekkes med jevne mellomrom. Her brukes en Marsh Funnel test.

Et borevæskeprogram forklarer hvilke spesifikasjoner borevæsken skal ha i de ulike seksjonene. Programmet er blant annet laget ut fra prognoser om formasjonen det skal bores gjennom. Det skal videre tas hensyn til trykk, temperatur, formasjonsstyrke og de ulike typene formasjon man kan møte på ulike dyp.

Borevæsken lages ved hjelp av basisvæske og tilsetningsstoff. Oljebasert borevæske er mindre miljøvennlig enn vannbasert borevæske, og tilsetningsstoffene kan også ha en negativ påvirkning på livet i havet. Likevel er det brønnens stabilitet som bestemmer hvilken type borevæske og hva slags tilsetningsstoff som må brukes. I reservoarseksjonen er det svært viktig å bruke en borevæske som er tilpasset reservoarformasjonen.

Blandingen skal både rense brønnen godt og opprettholde brønnkontroll. Borevæsken har derfor mange ulike oppgaver i en brønn, og disse deles inn i primær- og sekundærfunksjoner.

Borevæskens egenskaper testes ut i slamlaboratoriet.

Sist oppdatert 04.07.2018
Tekst: Linda Vasshus Lidal (CC BY-SA)

Læringsressurser

Boring

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
MenuBook

Læringssti

MenuBook

Fagstoff

MenuBook

Oppgaver og aktiviteter

MenuBook

Vurderingsressurs