Hopp til innhold
AssessmentResourceVurderingsressurs

Egenvurdering

Hva kan du om Bottom Hole Assembly?

Kjenner du detaljene om utstyret som brukes i borestrengen? Test deg selv i denne oppgaven.

FooterHeaderIconFooter iconLK06
Sist oppdatert 28.07.2017
Tekst: Linda Vasshus Lidal (CC BY-SA)
Rettighetshaver: Cerpus AS

Læringsressurser

Boring

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
MenuBook

Læringssti

MenuBook

Fagstoff

MenuBook

Oppgaver og aktiviteter

MenuBook

Vurderingsressurs