Hopp til innhold
AssessmentResourceVurderingsressurs

Vurderingsressurs

Hva kan du om boreproblemer?

Denne oppgaven gir deg faktasetninger om boreproblemer. Setningene kan du kopiere til dine egne notater.

FooterHeaderIconFooter iconLK06
Sist oppdatert 28.07.2017
Tekst: Sissel Paaske (CC BY-SA)
Rettighetshaver: Cerpus AS

Læringsressurser

Boring

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
MenuBook

Læringssti

MenuBook

Fagstoff

MenuBook

Oppgaver og aktiviteter

MenuBook

Vurderingsressurs