Hopp til innhold

Fagartikkel

Ikke-verbal kommunikasjon

Her kan du lese om ikke-verbal kommunikasjon. Ikke-verbal kommunikasjon kalles også kroppsspråk. Kroppsspråket består av bevegelser, gester, smil, tårer, påkledning, sminke og så videre.

LK20LK06
En gutt og ei jente står en meter fra hverandre foran en vegg. Begge har armene i kryss og ser vekk fra den andre. Foto.

Ikke-verbal kommunikasjon – kroppsspråk

Språket er bare ett av mange virkemidler vi bruker når vi kommuniserer med hverandre. Stemme, blikk, ansiktsuttrykk, gester og kroppsbevegelser, berøring og fysisk avstand er andre midler vi tar i bruk for å få fram budskapet i det vi ønsker å formidle. Det er disse ikke-verbale virkemidlene vi skal ta for oss her.

Bilde av en sint mann på telefon.

Dårlig kommunikasjon?

Stemmen

Vi kan variere bruken av stemmen på mange måter for å understreke budskapet vi ønsker å få fram. Vi kan variere

 • styrke (sterk/svak)
 • tonefall (stigende/synkende)
 • tempo (raskt/sakte)
 • pauser (korte/lange)
 • klang (hard/myk/monoton osv.)
 • rytme (rask/rolig/stotrende osv.)

Blikket

Blikket gir viktig tilleggsinformasjon om det budskapet senderen formidler til mottakeren. Mottakeren, på sin side, må tolke hva senderen forteller med sitt blikk. Under finner du noen funksjoner som blikket kan ha i kommunikasjon:

 • gi informasjon
 • regulere samværet mellom mennesker
 • uttrykke nærhet eller intimitet
 • utøve sosial kontroll
 • lette gjennomføringen av en oppgave
 • gjøre narr av noen
 • vise at man lytter og følger med

Ansiktsuttrykk

Alle har vel erfaring med at ansiktsutrykket uttrykker følelser og avslører hvordan en person tolker og forstår opplevelser. Her finner du noen følelser som vi mennesker langt på vei uttrykker mer eller mindre på samme måte ved hjelp av ansiktsuttrykk:

 • sorg
 • glede
 • forbauselse
 • sinne
 • frykt eller redsel

Gester og kroppsbevegelser

Ofte ser vi at folk beveger på hodet, de nikker, holder hodet på skakke eller rister på hodet når de snakker med noen. Noe lignende ser vi også med håndbevegelser. Enkelte ser nesten ut til å være avhengige av å bruke hendene for å beskrive eller understreke hva de forteller. Du kan lese mer om dette ved å sjekke lenkesamlingen.

Klær, hår og sminke

Måten vi kler oss på, sminker oss på, og måten vi har håret vårt på, kommuniserer hvem vi er, og hvilken gruppe vi tilhører. Dersom du arbeider på et hotell eller på en kjøttbutikk, har du trolig spesielle klær som viser at du jobber der. Det varierer om arbeidsplassen har uniform eller ikke. På steder der du kan gå i privatklær, kan det oppstå diskusjoner knyttet til hva man kan ha på seg og ikke, nettopp på grunn av at klær kommuniserer.

Å kle seg på en akseptabel måte er en del av det å være profesjonell, men som nyansatt er det ikke alltid like lett å vite hva som regnes som akseptabelt og ikke. En samtale med de andre ansatte vil vanligvis gi et bilde av hva som forventes.

Utfordringer til deg:

 1. Hva er ikke-verbal kommunikasjon?
 2. Gå sammen og bruk stemmen på ulike måter – som beskrevet over.
  Hvilken nytte kan du ha av å bruke stemmen på ulike måter når du jobber?
 3. Bruk blikket til å signalisere hva du føler. Klarer resten av gruppa å tolke deg?
  Hvilken nytte har du av å kunne tolke blikk?
 4. Bruk ansiktsuttrykk til å signalisere hva du føler. Klarer resten av gruppa å tolke deg?
  Hvilken nytte har du av å kunne tolke ansiktsuttrykk?
 5. Finn eksempler på gester og kroppsbevegelser som brukes i kommunikasjonssituasjoner.
 6. Bruk bildet "Måter å kommunisere på". Diskuter hva dere kan finne ut om personen på bildet bare ved å se på klærne. Diskuter farer ved en slik båssetting etter utseende og påkledning.
Tegning av flere mennesker på en kafé. Til venstre i bildet er det en mann med skulderveske og hendene i lomma. Han har lyseblå overdel, mørkeblå bukse og blå lue eller blått hår. Han står sammen med to kvinner. Den ene har lyseblå burka. Den andre har høy hestehale, blå, lang kåpe og lyserødt skjørt. Hun har også hendene i lomma. I forgrunnen jobber en ung mann med grønn t-skjorte og halvlangt hår på en bærbar PC. Midt i bildet sitter en kvinne i rød, kort kjole, med langt, bølget lyst hår og tar på leppestift foran et lommespeil. I bakgrunnen sitter en mann med lysebrun hatt og frakk og leser avis ved et kafébord. En kvinne med grønn kåpe og lilla håndveske står og snakker i mobiltelefon. Illustrasjon.

Måter å kommunisere på

Sist oppdatert 22.05.2020
Skrevet av Kjell Arne Standal og Guri Bente Hårberg

Læringsressurser

Hva er kommunikasjon?