Hopp til innhold

Fagartikkel

Kommunikasjonsprosessen

Du som skal jobbe i restaurant- og matfagbransjen, vil treffe mange ulike mennesker hver eneste arbeidsdag. Måten du kommuniserer på, er viktig for at du og kollegene dine skal kunne dele tanker, følelser og meninger med hverandre, og med gjester.

LK20LK06
Toveis kommunikasjon. Illustrasjon.Huskelappen

En enkel kommunikasjonsmodell består av:

 • SENDER
 • BUDSKAP
 • MOTTAKER

Begrepet kommunikasjon krever at det finnes både en sender av informasjonen og en mottaker.

Senderen kan være mer eller mindre bevisst på hvilken informasjon hun eller han sender, og hvem informasjonen sendes til.

Som mottakere er vi heller ikke alltid helt bevisst på hva vi mottar av informasjon.

Når noe gjøres i fellesskap, blir det tilgjengelig for alle som er involvert i situasjonen. Men vi har ingen garanti for at det som gjøres tilgjengelig, blir oppfattet likt av alle.

Kjennetegn ved sender

Sender er den som formidler budskapet, den som vil gjøre noe felles. Det ser ut til at noen egenskaper ved senderen av budskapet gjør budskapet mer troverdig. Vi hører mer på en person vi ser opp til – en modell vi ønsker å ligne – enn på en vi misliker eller tar avstand fra. Det er også en tendens til at vi hører mer på personer som ligner på oss selv, enn på personer vi ikke klarer å identifisere oss med. God kommunikasjon fremmes dersom senderen er bevisst på hvordan han best kan få fram budskapet. Derfor må du som fagarbeider ha kunnskap om hvordan du kan bli en best mulig sender i en kommunikasjonssituasjon.

Kjennetegn ved budskapet

Budskapet er det vi ønsker å formidle. Det kan være krevende å kommunisere slik at budskapet blir oppfattet riktig. Som fagarbeider bør du ta deg tid til å kontrollere at viktige budskap er oppfattet på riktig måte.

Kjennetegn ved mottaker

Psykologer mener at vi mennesker har en viss innflytelse på hvilke budskap vi tar inn, og hva vi ikke vil la oss påvirke av. Fire forhold som ser ut til å ha betydning for hva vi lar oss påvirke av, er

 • evne til å tenke positivt om andre mennesker, i dette tilfellet senderen av budskapet
 • motstand mot å bli overtalt
 • selvoppfatning
 • persepsjon

Som fagarbeider vil du i noen situasjoner være sender og i andre situasjoner mottaker. Det er viktig at du er oppmerksom på disse fire punktene når du er mottakeren i kommunikasjonen.

Hva er persepsjon?

Persepsjon er måten vi mottar og tolker signaler på som sansene våre mottar.

Vi ser på et eksempel:
To personer ser den samme hunden. Den ene personen er glad i hunder, og synes hun ser en snill hund. Den andre er redd for hunder og synes hunden ser farlig ut. De to personene ser akkurat det samme, men de oppfatter det ulikt. Det kommer av måten de tolker det de ser på. Persepsjonen er påvirket av tidligere erfaringer og læring.

Støy

I kommunikasjonssammenheng er støy en fellesbetegnelse på alt som gjør at budskapet ikke oppfattes slik det var ment. Det kan være støy fra maskiner eller andre mennesker, men også det at senderen prater utydelig eller for lavt.

Kommunikasjonsmedium

Når budskapet skal sendes til mottaker, må senderen avgjøre i hvilken form han skal gjøre det. Han kan prate med folk, sende et brev, tegne, vise en film, bruke MSN eller sende en SMS – eller velge noe helt annet. Måten budskapet sendes på, kalles kommunikasjonsmedium. Han kan også velge kroppsspråket sitt som et kommunikasjonsmedium.

Utfordringer til deg:

 1. Tegn en kommunikasjonsmodell.
 2. Hvem er sender og mottaker, og hva er budskapet? Diskuter hva som kjennetegner en sender som er god til å formidle sitt budskap.
 3. Hva er støy i denne sammenhengen?
 4. Hva er et kommunikasjonsmedium?
 5. Hvilke måter å kommunisere på ser du på tegningen under?
  Kommer du på andre måter å kommunisere på?
 6. Les om Kommunikativ kompetanse på norsksidene –
Måter å kommunisere på. Tegning.
Sist oppdatert 22.05.2020
Skrevet av Kjell Arne Standal og Guri Bente Hårberg

Læringsressurser

Hva er kommunikasjon?