Hopp til innhold
LearningPath
Du er nå inne i en læringssti
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Definer begrepet «religion»

Formuler din egen definisjon av begrepet «religion», og diskuter denne definisjonen med andre elever i klassen.

 1. Bruk tre minutter på å prøve å formulere din egen definisjon av begrepet «religion».
 2. Sett dere sammen i grupper på tre til fem elever. Del definisjonene dere har laget, med hverandre, og diskuter dere fram til en felles definisjon som alle er enige i. Bruk kriteriene for en god definisjon.
 3. Skriv den definisjonen gruppa er blitt enig om, på tavla.
 4. Diskuter følgende i fellesskap:
  • Er det noen ord som går igjen? Er dette selve essensen av hva religion er?
  • Er noen av definisjonene for vide?
  • Er noen for snevre?
  • Hva ser ut til å være de største problemene knyttet til det å definere religion?
Sist oppdatert 06/17/2019
Tekst: Eivind Sehested Zakariassen (CC BY-SA)