Hopp til innhold
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Diskuter religionsdefinisjoner

Se innslaget med Yuval Noah Harari om boka Sapiens (2015) i Ted Talk. Foredraget er tekstet på svensk. Diskuter måten han definerer religion på, med andre elever i klassen.

Yuval Noah Harari hevder i boka Sapiens (2015) at mennesket skiller seg fra andre dyr ved at vi er i stand til å samarbeide i store grupper, samtidig som vi er tilpasningsdyktige. Årsaken er at vi kan skape en innbilt virkelighet som vi i fellesskap tror fullt og helt på, og som vi lever etter.

I denne sammenhengen mener Harari det er liten forskjell på det å tro på en tradisjonell religion som kristendommen eller hinduismen og det å tro på en statsleder, et pengesystem eller et lovverk. Han mener derfor at alle disse tingene som utgjør den kollektive innbilte virkeligheten vår, kan kalles religion.

Diskuter følgende spørsmål i klassen:

 1. Er det nyttig å forstå religion slik Yuval Noah Harari gjør i boka Sapiens?
 2. Er Hararis bruk av begrepet religion substansiell eller funksjonalistisk?
 3. Finn argumenter for at Hararis religionsbegrep er for vidt (tar med for mye) eller for snevert (tar med for lite).
 4. I hvilke sammenhenger vil Hararis forståelse av religion fungere dårlig?
 5. Er det mulig å forstå religion uten å ta stilling til om religionens lære er sann?
Sist oppdatert 17.06.2019
Tekst: Eivind Sehested Zakariassen (CC BY-SA)

Læringsressurser

Religionskunnskap

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
MenuBook

Læringssti

MenuBook

Fagstoff

MenuBook

Oppgaver og aktiviteter

MenuBook

Kildemateriale

 • SharedResourceDelte ressurser

  Jezidi

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • Det er ikke noe kjernestoff for kildemateriale.