Hopp til innhold
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Religioner og religiøsitet

Hvordan oppsto det fenomenet vi kaller religion, og hvordan kan man studere religioner og religiøsitet?

Diskuter følgende med en medelev:

 1. Hvordan og hvorfor oppsto religion?
 2. Har religion alltid eksistert?
 3. Kan vi lære noe om religionenes opprinnelse ved å undersøke religiøsitet i for eksempel et jeger-/sankersamfunn i Amazonas?
 4. Det å undersøke religion og det å undersøke religiøsitet er to forskjellige ting. Hva går forskjellen ut på?
 5. Hvordan vil dere gå fram i de to ulike tilfellene?
 6. Bør vi slutte å bruke begreper som «religion» og «verdensreligioner», eller er dette fremdeles nyttige begreper?
 7. Hva er i tilfellet alternativet?
Sist oppdatert 17.06.2019
Tekst: Eivind Sehested Zakariassen (CC BY-SA)

Læringsressurser

Religionskunnskap

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
MenuBook

Læringssti

MenuBook

Fagstoff

MenuBook

Oppgaver og aktiviteter

MenuBook

Kildemateriale

 • SharedResourceDelte ressurser

  Jezidi

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • Det er ikke noe kjernestoff for kildemateriale.