Hopp til innhold

Sosiologi og sosialantropologi

Sosialisering

Sosialisering er den prosessen hvor vi møter forventninger og lærer nye sosiale roller. Du møter forskjellige normer knyttet til forskjellige roller og i forskjellige situasjoner.

Sosial atferd og sosialt system

Sosiale systemer er arenaer der sosialisering foregår. Familien, skole og arbeidsplassen er eksempler på sosiale systemer.

Læringsressurser

Sosial atferd og sosialt system