Hopp til innhold

Sosiologi og sosialantropologi

Sosialisering

Sosialisering er den prosessen hvor vi møter forventninger og lærer nye sosiale roller. Du møter forskjellige normer knyttet til forskjellige roller og i forskjellige situasjoner.

Sosialisering i ulike kulturer og grupper

Sosialisering handler om hvordan vi påvirkes, hva vi påvirkes av gjennom livet, og hvordan dette former oss som individer.

Læringsressurser

Sosialisering i ulike kulturer og grupper