Hopp til innhold

Biologi

Funksjon og tilpasning

I dette hovedområdet skal vi se på hvordan funksjon, adferd, vekst og formering hos både planter og dyr har tilpasset seg ulike levevilkår og utviklet seg gjennom tidene. Når du jobber med "Funksjon og tilpasning", har du nytte av bakgrunnskunnskap fra ”Cellebiologi” og ”Fysiologien til mennesket”.

Formering hos planter

I planteriket skal du bli kjent med hvordan planter har utviklet sine formeringsstrategier, fra et liv i vann til et liv på land for 500 millioner år siden. Planter har både ukjønnet og kjønnet formering. Selv om dannelsen av frø og sporer kanskje ikke er så spektakulær, har plantene utviklet mange desto mer fascinerende metoder for å spre disse!

Læringsressurser

Formering hos planter

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
MenuBook

Fagstoff

MenuBook

Oppgaver og aktiviteter