Hopp til innhold
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Arbeidsoppgaver – variasjon og populasjoner

Refleksjon rundt disse problemstillingene vil hjelpe deg til å bearbeide lærestoffet om variasjon innen og mellom populasjoner.

FooterHeaderIconFooter iconLK06
Løvetenner. Foto.
Selv om det kanskje ikke ser slik ut i denne løvetannpopulasjonen, så er løvetann en plante som varierer mye i utseende.
 1. Begrepene gener og alleler brukes av og til litt om hverandre. Hva er egentlig forskjellen? Gi gjerne eksempler!

 2. I mange tilfeller avler vi på arter som finnes naturlig hos oss. Vi er da gjerne på jakt etter andre egenskaper enn det arten har utviklet i naturen. På hvilken måte tror du slike "foredlede" sorter kan utgjøre en trussel mot det naturlige mangfoldet?

 3. Svalbardrein. Foto

  Svalbardrein er en underart av rein, og den finnes bare på Svalbard. Den er mye mindre enn reinen på fastlandet og skiller seg også noe i pelsfarge. Er dette en økotype?

 4. Kan du gi eksempler på miljøendringer som fører til at en egenskap vil være mer fordelaktig enn den var tidligere? Bruk gjerne eksempler fra ulike organismegrupper.
 5. Oppdrettslaks rømmer gjennom en ødelagt not. Illustrasjon.

  Laksestammene er gjerne spesialtilpasset en bestemt elv, og laksen kommer oftest tilbake for å gyte i samme elv som de ble født i. Hva tror du kan skje dersom oppdrettslaks rømmer og blander seg med en slik laksestamme?

 6. Løvetann er en svært variabel plante. Har du lagt merke til at løvetannen i plenen ofte blomstrer helt nede ved bakken mens løvetann i en åkerkant blomstrer på mye lengre stilker? Hva tror du dette kan skyldes?

 7. Skilt i nasjonalpark. Foto

  Tenk deg en truet art med fem kjente populasjoner innen en kommune i Norge. Du er ansvarlig for forvaltningen av denne arten, men du har begrensede ressurser og bare mulighet til å ta vare på maksimalt to av disse populasjonene gjennom et områdevern ( Oversikt over ulike typer omådevern hos Miljødirektoratet.no).

  1. Hva slags undersøkelser kunne du tenke deg at ble gjort i forkant av avgjørelsen din?
  2. Hva slags kunnskap trenger du for å ta en velbegrunnet avgjørelse?
  3. Kan du tenke deg andre måter å ta vare på denne arten utenom områdevern, altså bevaring på stedet (såkalt in situ-bevaring)?
 8. Den skandinaviske ulvebestanden ble utryddet rundt 1970, og dagens populasjon er grunnlagt på et fåtall individer som vandret inn østfra for få tiår siden. Hva tror du skjer med den genetiske variasjonen i en slik populasjon, og hva slags konsekvenser vil dette kunne få?
Sist oppdatert 17.06.2019
Tekst: Hanne Hegre Grundt (CC BY-SA)

Læringsressurser

Variasjon innen og mellom populasjoner