Hopp til innhold
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgaver og aktiviteter

Tre vekstformer og tre scenarioer

I denne oppgaven skal du vurdere tre mulige utfall av et vekstforsøk. Den oppdiktede arten Plasticia superficia vokser ved flere høyder over havet, og planter ved ulike høyder ser forskjellige ut. Frø fra planter med ulik fenotype samles inn og såes under like vilkår ("common garden experiment").

FooterHeaderIconFooter iconLK06
Potter med spirende frø. Foto

Vurdering av vekstforsøk

Plantearten Plasticia superficia vokser ved mange ulike høyder og utviser en variasjon med økende høyde hvor arten har en typisk dvergvekst ved rundt 2000 moh. Det antas at forskjellene er genetiske, og de tre formene av arten er derfor gitt egne navn som .

En nysgjerrig forsker ønsker å undersøke dette nærmere og samler inn frø fra planter ved tre ulike høyder tilhørende de tre ulike varietetene. Frøene blir sådd og spirer under identiske forhold, og de voksne plantene sammenlignes.

Svar på følgende spørsmål basert på resultatene fra alle tre scenariene:

  1. Tror du forskjellene mellom de tre formene er genetisk betinget eller ikke? Er dette økotyper?
  2. Hvordan forklarer du forskjellene mellom formene i naturen ut fra hvert av de tre scenarioene?
  3. Hva ville du eventuelt ha gjort med nomenklaturen, altså navnsettingen, av disse tre formene i de tre ulike scenariene?
Sist oppdatert 17.06.2019
Tekst: Hanne Hegre Grundt (CC BY-SA)

Læringsressurser

Variasjon innen og mellom populasjoner