Hopp til innhold

Biologi

Biologisk mangfold

I "Biologisk mangfold" ser vi på sammenhengen mellom miljø og artsutvalg. Dette bruker du til å forstå viktigheten av variasjon og bevaring av biologisk mangfold.

Variasjon i biologisk mangfold

Biologisk mangfold er viktig av mange grunner, men hvordan skal vi avgjøre hvor stort mangfoldet er, og hva er det egentlig som bestemmer hvor stort det er?

Læringsressurser

Variasjon i biologisk mangfold