Hopp til innhold
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Arbeidsoppdrag

Feltarbeid: Dyreliv på tang- og tarestrender

Noen steder langs kysten vår skylles store mengder tang og tare på land ved uvær. Tangen samler seg i store hauger, hvor den blir liggende og råtne. Her myldrer det av liv!

FooterHeaderIconFooter iconLK20FooterHeaderIconFooter iconLK06
I en fjære er det skylt i land store mengder tang og tare, som ligger som et tykt, brunt belte på sanden. Foto

Hensikt

I denne oppgaven skal dere undersøke livet i og ved råtnende tang.

Råtnende tang er en viktig næringsressurs

En liten grå og hvit fugl roter med nebbet i noe tang og tare. Foto.
Steinvenderen (Arenaria interpres) er en vadefugl som liker å beite i taren.

Tang og tare er næringsrikt, og den råtnende tangen utvikler seg snart til et spiskammer av næring for mange andre organismer. Nede i tangen myldrer det av små krepsdyr, insektlarver og ikke minst bakterier som bryter ned algene. Bakteriene er usynlige for øyet, men lukten fra nedbrytningen er lett å kjenne.

Mange fuglearter finner næring blant den råtnende tangen. Særlig tidlig på våren (mars/april) og ved høsttrekket (september) kan fuglelivet på råtnende tare være svært rikt. Da kan man observere fuglearter som vanligvis ikke holder til i området, men som nå fråtser i næring langs trekkruta.

Forberedelser

Et viktig forarbeid er å sette seg inn i de vanligste fugleartene som finnes i området deres, og som passerer som trekkfugler på våren og høsten.

Hvilke smådyr kan dere forvente å finne?

Lag en artsliste, og les om artene i bøker og på internett.

Tips!

Kontakt Norsk Ornitologisk Forenings lokallag i området. Miljøvernmyndighetene i fylket og kommunen kan kanskje også hjelpe.

Framgangsmåte

Abiotiske og biotiske forhold

 1. Begynn med å beskrive hvordan området ser ut, og gjør et anslag av hvor mye tang som er skylt på land. Dette kan dere gjøre ved å anslå lengde, bredde og høyde på tanghaugen og så regne ut volumet.
 2. Beskriv også hvordan området lukter, og hvilken konsistens tangen har.
 3. Bruk et elektronisk termometer, og grav temperaturføleren så langt ned i tangen dere greier. Les av temperaturen etter en halv time. Sammenlign med temperaturen like under tangoverflaten og med lufttemperaturen. Noter.
 4. Let etter smådyr i tangen. Samle inn det dere finner, legg dyrene på små glass, og undersøk dem senere. Noter og ta bilder.
 5. Ta med prøver av tangen tilbake til skolen, og se på dem i lupe (og eventuelt i mikroskop). Noter, og vis tangprøvene for klassen med videolupe.

Pass på!

Store hauger med råtten tare kan være en felle! Dere kan lett sige under til livet eller lenger. Bruk sikkerhetsline!

Fugleobservasjoner

 1. Observer og registrer fuglelivet ved tangen. Kamufler dere godt ved å bruke kamuflasjetelt, kamuflasjeduk eller ved å gjemme dere i terrenget. Bruk klær med naturfarger slik at dere blir naturlig kamuflert. Bruk finlandshetter hvis dere har. Synet av et ansikt kan lett skremme fuglene.
 2. Vær tålmodig, og observer fugler ved og på tangen gjennom hele skoledagen. Hvis dere starter grytidlig om morgenen, får dere nok det beste resultatet.
 3. Bruk en artsliste, og tell antallet individer av arter dere kjenner. Bruk også kikkert, men pass hele tida på at dere er stille og i ro.

Til ekskursjonsrapporten

 • Få med en beskrivelse av området generelt og av tangen spesielt. Ta med bilder.
 • Vær nøye med å beskrive hvordan tangen ser ut og lukter. Kom inn på næringskjeder og på nedbrytere.
 • Husk å ta med resultater av temperaturmålingene. Hvorfor blir det varmt nede i tangen?
 • Presenter dyr dere fant i tangen.
 • Forsøk å sette opp et enkelt næringsnett.
 • Presenter fuglearter dere observerte og klarte å artsbestemme.
 • Lag en arts- og antallsliste. Sjekk om Norsk Ornitologisk Forening har observasjoner fra området dere besøkte.
Sist oppdatert 15.04.2021
Tekst: Alf Jacob Nilsen (CC BY-SA)

Læringsressurser

Feltarbeid i fjæra