Hopp til innhold

Barne- og ungdomsarbeiderfag Vg2

Yrkesfaglige situasjonsbeskrivelser

I dette emnet ligger det praksissituasjoner som du kan løse alene eller i gruppe. De kan brukes i alle programfag eller i faget yrkesfaglig fordypning som et supplement til praksis.

SFO som arbeidsplass

Som barne- og ungdomsarbeider planlegger, tilrettelegger og gjennomfører du ulike aktiviteter på skolefritidsordningen (SFO). I dette emnet tar vi for oss yrkessituasjoner tilpasset det å jobbe i SFO i en kommune.

Læringsressurser

SFO som arbeidsplass