Hopp til innhold

Barne- og ungdomsarbeiderfag Vg2

Grupper og kommunikasjon

Når du skal kommunisere i en gruppe, er det viktig at du lærer deg ulike regler for å få til en god dialog. Du skal både lytte og vise interesse for hva andre sier og mener, slik at dere kan få en god dialog. Det kan lett oppstå konflikter om ikke alle respekterer hverandre i en gruppe.

Kommunikasjon

Når vi arbeider med mennesker, er kommunikasjon viktig. God kommunikasjon kan skape trygghet og tillit og være grunnlaget for vekst og utvikling. I dette emnet ser vi på hvordan vi kan kommunisere med barn og unge på en god måte.

Læringsressurser

Kommunikasjon

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
MenuBook

Fagstoff

MenuBook

Oppgaver og aktiviteter

MenuBook

Ekstern læringsressurs