Hopp til innhold
SubjectMaterialFagstoff

Film og filmklipp

Arbeidsglede som stressmestring

Ansatte i helse- og omsorgstjenesten har ofte hektiske arbeidsdager og mange oppgaver som skal løses. Et godt arbeidsmiljø og trivsel på arbeidsplassen øker evnen til å takle stress og reduserer risikoen for belastningslidelser.

FooterHeaderIconFooter iconLK06

Utfordringer til deg

  1. På hvilken måte påvirker arbeidsmiljøet hvordan du som ansatt i helse- og omsorgstjenesten håndterer stress?
  2. Hvorfor er det viktig med anerkjennelse fra kollegaene dine?
  3. Hva er ditt ansvar som arbeidstaker for å bidra til et godt arbeidsmiljø?
Sist oppdatert 05.01.2021
Tekst: Vigdis Haugan (CC BY-SA)

Læringsressurser

Arbeidsglede og samarbeid

MenuBook

Fagstoff