Hopp til innhold

Helsearbeiderfag Vg2

Ernæringsarbeid for helsefagarbeideren

Ernæring og kosthold er en naturlig del av omsorg for mennesker som er i somatisk og psykisk helsetjeneste. Behandlingstilbudet skal sikre at brukere både i og utenfor institusjon får dekket det fysiske behovet de har for ernæring og væske.