Hopp til innhold

Helsearbeiderfag Vg2

Prosedyrer i pleie- og omsorgssektoren

En prosedyre er en oppskrift på eller beskrivelse av hvordan vi skal gå fram eller handle i en gitt situasjon.

Prosedyrer i pleie- og omsorgstjenesten

For å sikre god og lik standard skal det skrives prosedyrer for de ulike arbeidsoppgavene. En prosedyre er en oppskrift på eller beskrivelse av hvordan vi skal gå fram eller handle i en gitt situasjon.

Læringsressurser

Prosedyrer i pleie- og omsorgstjenesten

MenuBook

Fagstoff

MenuBook

Oppgaver og aktiviteter