Hopp til innhold
SubjectMaterialFagstoff

Film og filmklipp

Kommunikasjon med mennesker med demens og utagerende atferd

FooterHeaderIconFooter iconLK06
Sist oppdatert 24.03.2011
Tekst: Limit.no as (CC BY-SA)

Læringsressurser

Hva innebærer helhetlig omsorg og pleie ved sykdom?

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
MenuBook

Fagstoff

MenuBook

Oppgaver og aktiviteter