Hopp til innhold
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Oppgaver til filmen Still Alice

Still Alice er en spillefilm som omhandler temaet demens. Den er produsert i 2014 og varer 1 t og 41 min. Den er tillatt for alle.

FooterHeaderIconFooter iconLK06
Trist jente. Foto.

Alice Howland (Julianne Moore) er 50 år og har familie, venner og jobb. Hun arbeider som professor og underviser studenter. I en lengre periode har hun begynt å glemme ord. Dette går ut over livskvaliteten, og hele livet blir forandret. Hun får diagnosen Alzheimers sykdom.

Alzheimers sykdom er en tilstand av et gradvis og irreversibelt tap av nerveceller i hjernebarken. Sykdommen er den vanligste årsaken til demens. Som et resultat av nedbrytningen av nerveceller får man nedsatt hukommelse, svekkelse av andre kognitive funksjoner og endringer i personligheten. Ifølge tall fra Helsedirektoratet er det ca. 70 000 personer i Norge som har demenssykdom. Det finnes ulike typer, og det er flere yngre personer som får demens.

Se filmen om Alice

Spørsmål til filmen Still Alice

1. Det finnes ulike typer demens. Nevn tre typer og hva som kjennetegner dem.

2. Hva er de vanligste symptomene på demens?

3. Hvilke symptomer ser vi i filmen?

4. Finnes det medisinsk behandling for demens?

5. Hva mener vi med at den viktigste behandlingen er å legge til rette for et godt og trygt miljø for personer med demenssykdom?

6. Hvordan vil du forklare om demens til en pårørende?

7. Hva er de viktigste prinsippene for kommunikasjon med personer med demens?

8. Hvordan tror du det oppleves å få en slik diagnose i så ung alder?

9. Hvordan reagerte familien til Alice?

10. Hvilke følger fikk sykdommen hennes for livssituasjonen til resten av familien?

11. Alice sier i filmen at hun skulle ønske hun heller hadde fått kreft. Reflekter rundt dette utsagnet, gjerne sammen med andre.

12. Alice lagde en video til seg selv. Hva var hensikten?

Reflekter over hvilke tanker hun hadde rundt dette.

Spørsmålene er et bidrag fra en pilotklasse ved Tvedestrand og Åmli videregående skole, 2 HFA 16/17.

Sist oppdatert 08.03.2017
Tekst: Inger Brit Thorbjørnsen (CC BY-SA)

Læringsressurser

Hva innebærer helhetlig omsorg og pleie ved sykdom?

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
MenuBook

Fagstoff

MenuBook

Oppgaver og aktiviteter