Hopp til innhold
SubjectMaterialFagstoff

Verktøy og mal

Rapportmal

En forsøksrapport skal inneholde det som er nødvendig for at leseren skal forstå hvordan forsøket er utført, og hvilke konklusjoner som er trukket på hvilket grunnlag. Det skal være mulig å gjenskape forsøket ut fra beskrivelsen.

FooterHeaderIconFooter iconLK20FooterHeaderIconFooter iconLK06

I denne rapportmalen kan du aktivere punkt for punkt i en kort eksempel-rapport. Når du peker på innholdslista i rapporten, kan du lese en forklaring på hva hvert avsnitt i rapporten skal inneholde.

Sist oppdatert 25.02.2020
Tekst: Bjørg E. B. Aurebekk, Kristin Bøhle og Ragnhild Baglo (CC BY-SA)
Rettighetshaver: Amendor AS

Læringsressurser

Verktøy

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?