Hopp til innhold
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Våtorganisk produksjonsavfall

Her lærer du litt om hvordan våtorganisk produksjonsavfall fra næringslivet blir behandlet.

FooterHeaderIconFooter iconLK06
Sløyd, hodekappa fisk lagt i is. Foto.

Våtorganisk produksjonsavfall er lett nedbrytbart organisk avfall som matavfall fra storhusholdninger, slakteavfall og fiskeavfall. Våtorganisk industriavfall omfatter i tillegg myse, brød, mel, sjokolade med mer. Slikt avfall gikk tidligere til gjenvinning og ble brukt til fôrproduksjon. EU har imidlertid innført forbud mot innblanding av matavfallsrester i produksjon av dyrefôr. Det meste blir derfor energigjenvunnet.

Gjenvinningen er avgrenset til de regionene som har anlegg for fôrproduksjon i rimelig nærhet. Våtorganisk avfall som ikke egner seg til fôr, går til kompostering. Avfall fra norske husdyrslakterier, det vil si avskjær, innvoller, bein, blod og så videre fra slakting, samt kasserte slakt, blir i stor grad utnyttet til kjøttbeinmel og fett. Slikt avfall går til destruksjonsverkene i Sør-Norge for sterilisering og produksjon av mel og fett.

Organisasjonen Norsk forening for gjenvinning av matrester (GAM) organiserer innsamling av matrester fra storhusholdninger samt innsamling og gjenvinning av fiske- og rekeavfall til produksjon av pelsdyrfôr, husdyrfôr og oppdrettsfôr. Fiskeavskjær blir brukt til å produsere fiskemel som proteintilskudd i kraftfôr til svin, pelsdyr og fjærkre.

Grand hotell, kjøkken
Sist oppdatert 03.01.2019
Tekst: Gunnar Ottesen (CC BY-SA)
Rettighetshavere: NKI Forlaget og Amendor AS

Læringsressurser

Grønn logistikk