Hopp til innhold
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Farlig avfall fra husholdninger

Her lærer du litt om hvordan farlig avfall fra husholdningen skal behandles. Farlig avfall blir også kalt spesialavfall eller miljøfarlig avfall. Slikt avfall inneholder helse- og miljøfarlige stoffer.

FooterHeaderIconFooter iconLK06
Eksempler på farlig avfall
Eksempler på farlig avfall.

Eksempler på farlige stoffer fra husholdningen er spillolje, blybatterier, maling, lysstoffrør og PCB-holdige isolerglassruter. Farlig avfall kan medføre alvorlig forurensning eller fare for skade på mennesker eller dyr og skal derfor behandles særskilt.

Avfallsforskriften § 11-10 pålegger kommunene

 • å ta imot inntil 400 kg farlig avfall totalt per år per avfallsbesitter

Avfallsforskriften § 11-11 pålegger husholdninger som leverer farlig avfall,

 • å gi opplysninger om avfallets innhold og egenskaper så langt dette er mulig
 • å sørge for at emballasjen er tydelig merket
 • å levere farlig avfall til kommunalt mottak for farlig avfall eller i utleverte spesialbeholdere eller esker

Eksempler på spesialavfall fra husholdningene er:

 • oljeprodukter, kjemikalier og malingsprodukter
 • rengjørings- og vedlikeholdsprodukter som pussemidler, flekkfjerner, rustfjerner, låsespray og så videre
 • produkter med kvikksølv, gamle batterier, lysstoffrør, termometre med mer (nye miljømerkede batterier kan kastes sammen med vanlig restavfall)
 • knappcellebatterier (til klokker og lignende) og oppladbare kadmium- eller iridiumbatterier (til mobiltelefoner og lignende)
 • plantevernmidler, rottegift, soppmidler og så videre
 • hobbykjemikalier, lim, fotokjemikalier, korrekturlakk, neglelakk og så videre
 • kvikksølvholdig avfall som termometre
Oppbevaring av farlig avfall på Langøya
Oppbevaring av farlig avfall på Langøya.

Innsamlerne oppbevarer det farlige avfallet i konteinere og transporterer det til behandlingsanlegg for spesialavfall. Vårt nasjonale anlegg for farlig avfall ligger på Langøya.

Sist oppdatert 03.01.2019
Tekst: Gunnar Ottesen (CC BY-SA)
Rettighetshavere: NKI Forlaget og Amendor AS

Læringsressurser

Grønn logistikk