Hopp til innhold
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Ulike typer avfall

Her skal du lære litt om ulike typar avfall og kvar i varekrinsløpet dei oppstår. Du kan også lese om kvifor vi sorterer avfall.

FooterHeaderIconFooter iconLK06
Flyten av emballasje og produktavfall parallelt med vareflyten – fram til gjenvinning.
Flyten av emballasje og produktavfall parallelt med vareflyten – fram til gjenvinning. De grønne pilene illustrerer næringsavfall, de røde husholdningsavfall..

Vareflyten går i dag gjennom mange spesialiserte virksomheter. Den starter med uttak av råvarer fra . Derfra går råvarene til industribedriftene, som omdanner råvarer til ulike halvfabrikater og ferdigvarer.

Ferdigvarene går videre til handelsnæringen, som formidler varene via sine grossistlagre og butikker fram til sluttbrukerne, som kan være husholdninger, næringsdrivende eller det offentlige. På alle trinn i varekretsløpet oppstår det avfall.

Emballasjeavfalloppstår i starten av livssyklusen for et produkt, produktavfall oppstår i slutten. Når sluttbrukerne kasserer varene sine, blir de til produktavfall. I dag gjenvinner vi de fleste produkter og bruker de gjenvunne råvarene i et nytt varekretsløp.

Her er noen av årsakene til at vi sorterer avfall:

  • Matavfall danner metangass ved nedbryting. Metangass framskynder drivhuseffekten på jorda, noe som på sikt vil føre til at den globale gjennomsnittstemperaturen øker.
  • Spesialavfall og annet miljøskadelig avfall som kommer til et deponi, kan forurense grunnvannet.
  • Metallegeringer må vekk fra deponiene på grunn av at de skiller ut tungmetaller.
  • Vi sorterer papir, metall og glass fordi dette er råstoff som vi enkelt kan gjenvinne og bruke på nytt. Nedbryting av papir danner dessuten metangass.
  • Når vi sorterer ut avfallet som vi kan gjenvinne eller gjenbruke, øker levetiden til avfallsdeponiene.

Oppgave

Kan du komme på flere gode grunner til å sortere avfall?

Gul søppelbil.foto.
Sist oppdatert 03.01.2019
Tekst: Gunnar Ottesen (CC BY-SA)
Rettighetshavere: NKI Forlaget og Amendor AS

Læringsressurser

Grønn logistikk