Hopp til innhold
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Postpakker

Etter at vi kunne sende post elektronisk, har Postens portoinntekter fra brevpost falt drastisk. For å kompensere for dette har postorganisasjoner verden over startet som samlastspeditører. Her lærer du at postorganisasjonene fortsatt sender postpakker i konkurranse med samlastspeditørene.

FooterHeaderIconFooter iconLK06
Lastebil fra Bring kjører over bru.foto.
Trailer fra Bring logistics, Posten.

Du må vite litt om hvordan du skal håndtere pakker som er sendt som postsendinger. Posten hadde tidligere enerett på alle brevsendinger som veide under 1 kg. Nå er grensen for Postens enerett redusert til 50 g.

Vi fikk en ny postlov i 1996 med en tilhørende postforskrift (se lenkene i margen). Lovendringen var et resultat av EUs lovgivning. Postforskriften definerer disse begrepene:

Landsdekkende postsending

- brevpost inntil 2 kg
- aviser og blad i abonnement inntil 2 kg
- lettgods inntil 20 kg som formidles landsdekkende eller i et geografisk begrenset område

Adressert postsending

- mottakers navn og eventuell leveringsadresse er påført postsendingen
- sending som kun har mottakers navn, og som utleveres i henhold til adresseliste, er også adressert

Postoperatør

- enhver som i ervervsvirksomhet formidler landsdekkende postsendinger

Formidling

- innsamling, sortering, transport og/eller utlevering av landsdekkende postsendinger

Regelmessig formidling

- formidling som (for eksempel) skjer daglig, ukentlig eller månedlig gjennom en etablert budtjeneste eller liknende

Lukket adressert brevpost

- sending som er lukket slik at det er nødvendig å bryte omslaget for å komme til innholdet
- adressert brevpost som er lagt i gjennomsiktig omslag

Ubesørgelig postsending

- postsending hvor postoperatøren ikke finner frem til mottakeren eller avsenderen
- postsending som verken mottakeren eller avsenderen vil motta

Registrert postsending

- postsending som det gis kvittering for ved innlevering og som utleveres mot kvittering

Tabell: Begreper ved postsendinger

I dag deler vi markedet for post inn i registrerte og uregistrerte sendinger. Registrerte sendinger består blant annet av pakker og rekommanderte sendinger. For slike sendinger har Posten fått konkurranse fra flere internasjonale selskap. Eksempler er UPS, Tollpost og Schenker, som alle har et utbygd terminalnett (se lenker i margen).

Når noe blir sendt som postpakke, gjelder postloven og forskrift om formidling av landsdekkende postsendinger (se lenker i margen). Dels dreier dette seg om å formidle større brev- og pakkesendinger fra næringslivet, dels om å distribuere aviser og massepost i form av adressert og uadressert reklame. Vilkårene for slike sendinger framgår av postoperatørens leveringsvilkår.

Postloven opererer ikke med noen fraktfører som avtalepart, bare en avsender og en postoperatør. Partenes rettigheter reguleres av postoperatørens leveringsvilkår for slike sendinger.

Lenker

Postens generelle leveringsvilkår

Postloven

Postforskriften

UPS

PostNord

Schenker

Schenker er en av dem som har tatt opp konkurranse med Posten.
Schenker er en av dem som har tatt opp konkurranse med Posten.
Sist oppdatert 30.12.2018
Tekst: Gunnar Ottesen (CC BY-SA)
Rettighetshavere: NKI Forlaget og Amendor AS

Læringsressurser

Godsterminaler