Hopp til innhold
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Internasjonalt gods

Her lærer du at internasjonalt gods må fortolles ut fra eksportlandet og inn til importlandet.

FooterHeaderIconFooter iconLK06
Tollvesentes logo på skjorte-erm. foto.

Internasjonalt gods er underlagt regler i tolloven. Tolloven er basert på internasjonale konvensjoner om vareutveksling mellom nasjoner. De tre viktigste konvensjonene er

  • importkonvensjonen (krever importdeklarasjon)
  • eksportkonvensjonen (krever eksportdeklarasjon)
  • transitteringskonvensjonen (krever grensepasseringsattest ut av eksportlandet og inn i importlandet)

Alle land har behov for kontroll med varestrømmen inn til eget land. Importkonvensjonen regulerer hvilke opplysninger importører av varer til et land må oppgi til importlandets tollmyndigheter.

Tilsvarende har alle land behov for å ha kontroll med varestrømmen ut av eget land. Eksportkonvensjonen regulerer hvilke opplysninger en eksportør må avgi til eksportlandets tollmyndigheter.

Myndighetene ønsker å ha kontroll med eksport og import mellom landene. Transitteringskonvensjonen forutsetter at et importland gir tilbakemelding til eksportlandet om at det som ble eksportfortollet ut fra avsenderlandet, er det samme som det som ble importfortollet i mottakerlandet.

For å forenkle informasjonsutvekslingen har EU utarbeidet en felles tollblankett som dekker behovet for all informasjon som nasjonalstatene trenger ved eksport og import av varer. Tollblanketten kaller vi enhetsblanketten eller SAD (Single Administration Document).

Tollblanketten finner du her.

I dag skjer all fortolling elektronisk ved hjelp av Tollvesenets fortollingsprogram TVINN. For å kunne fortolle elektronisk må en bedrift være autorisert bruker. Som yrkessjåfør eller logistikkoperatør slipper du derfor å fylle ut enhetsblanketten. Vi behandler ikke utfylling av feltene i enhetsblanketten her. Du finner imidlertid en oppskrift på hvordan dette gjøres på Tollvesenets hjemmesider. Se lenken i margen.

Autoriserte importører har normalt tillatelse fra Tollvesenet til å opprette tollager, der de kan oppbevare ufortollede varer (se lenken i margen). Dersom importvarer blir utlevert fra et slikt lager uten at toll og avgifter er betalt av vareeieren, må tollageret selv betale tollen og avgiftene. Du skal derfor aldri utlevere importvarer fra et tollager uten gyldig dokumentasjon fra mottakeren på at toll og avgifter er betalt.

Lenker

Enhetsblanketten

Oppskrift på utfylling av enhetsblanketten

Tollager

Sist oppdatert 30.12.2018
Tekst: Gunnar Ottesen (CC BY-SA)
Rettighetshavere: NKI Forlaget og Amendor AS

Læringsressurser

Godsterminaler