Hopp til innhold
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Fraktberegning

Her lærer du hvordan vi fraktberegner samlastgods.

FooterHeaderIconFooter iconLK06
Hender, kulepenn og kalkulator. foto.

Etter at fraktbrevet er kontrollert og opplysningene i fraktbrevet sjekket mot informasjonen på kolliene, skal fraktbeløpet beregnes. Utgangspunktet er samlastspeditørens fraktregulativ. Frakten avhenger av vekten på sendingen og transportavstanden.

Speditører utarbeider sine fraktregulativ basert på de regulativene på gods som inneholder normal vekt i forhold til volum, det vil si normal tetthet. For å forstå hvordan du skal fraktberegne korrekt ut fra et fraktregulativ, må du forstå begrepet tetthet.

Tetthet=vekt i kilogramvolum i kubikkdesimeter

1 desimeter (dm) = 10 centimeter (cm)

1 meter (m) = 10 desimeter (dm)

1 kubikkdesimeter (dm3) (høyde x bredde x lengde) = 1 dm x 1 dm x 1 dm = 1 dm3 = 1 liter

1 kubikkmeter (m3) = 10 dm x 10 dm x 10 dm = 1000 dm3 = 1000 liter

Tetthet 1,0 betyr at 1 kg opptar et volum på 1 liter eller 1 dm³.
Tetthet 1,0 betyr at 1 kg opptar et volum på 1 liter eller 1 dm³.

1 kg vann har et volum på 1 liter. Derfor blir tettheten for vann 1,0 (1,0 kg:1 dm3 = 1 kg per dm3). Varer med lavere tetthet enn 1,0 flyter i vann, varer med høyere tetthet synker.

Bly

Bly har en tetthet på 11,34 kg per dm3. 1 liter (1 dm3) bly veier altså 11,34 kg. Om vi laster en semikonteiner med et lastevolum på 75 m3 og en tillatt nyttelast på 20 tonn med bly, vil lasten bare oppta et volum på 1,763 m3. (20 000 kg:11,34 kg per dm3 = 1763 dm3).

Oppgave
Hva blir vekten av lasten om du fyller hele volumet i semikonteineren med bly?

Glava

Tilsvarende har Glava (steinull som vi bruker til bygningsisolasjon) en tetthet på 0,02. Dette betyr at en kubikkmeter (1 m3) Glava bare veier 20 kg. Om vi fyller et lasterom på 75 m3 (en hel semikonteiner) med Glava, vil lasten bare veie 1500 kg (20 kg per m3 x 75 m3 = 1500 kg).

Når tettheten for godset vi mottar, er lav, må vi derfor bruke omregningsfaktorer i forhold til normalfraktregulativet. Hvilke omregningsfaktorer du skal bruke for ulike typer gods, framgår av de ulike fraktregulativene.

Sist oppdatert 30.12.2018
Tekst: Gunnar Ottesen (CC BY-SA)
Rettighetshavere: NKI Forlaget og Amendor AS

Læringsressurser

Godsterminaler