Hopp til innhold
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Terminalnett

Her lærer du hvordan samlastspeditører har organisert virksomheten sin for å kunne tilby et landsdekkende transporttilbud.

FooterHeaderIconFooter iconLK06
Godsterminal DHL.foto.
Godsterminal

En samlastspeditør påtar seg fraktføreransvar overfor avsendere av gods (se lenke i marg). Det innebærer at samlastspeditøren har ansvaret for at sendingen fraktes fra avsenderstedet til mottakerstedet. For å makte dette bruker han eller hun mange undertransportører.

En effektiv terminalbehandling er avgjørende for å transportere en pakke raskt fra A til B. De fleste pakkene er innom tre terminaler på vei fra avsender til mottaker:

  • en avsenderterminal
  • en sentralterminal
  • en mottakerterminal

Lokalgods er bare innom én terminal.

Eksempel på terminalnett for en samlastspeditør
Eksempel på terminalnett for en samlastspeditør

Et terminalnett består av en sentralterminal og mange store og små terminaler spredt rundt i landet. Om terminalene ligger for tett, blir det for lite gods til å fylle en hel konteiner daglig ved hver terminal. En måte å løse dette på er å samle opp gods over flere dager og tilby bare én ukentlig rute. Da går imidlertid leveringsservicen ned. Samlastspeditørene har ulike terminalnett, ulike kunder, ulike markedsandeler og dermed også ulik geografisk dekning.

Hver dag leverer godskunder pakker til terminaler som ligger spredt over hele landet. Lokalgods tar disse terminalene hånd om selv. Gods som skal videre til andre regioner, lastes i konteinere som så går med bil eller som kombitransporter (intermodale transporter) med bil–tog, bil–båt eller bil–båt–tog til sentralterminalen.

Postens Godssenter.foto.
Fra Postens godssenter

Sentralterminalene mottar daglig gods fra avsenderterminaler i hele landet. Noe skal distribueres i Oslo-området, der sentralterminalene ligger, mens resten skal videre til mottakerterminalene. Sentralterminalene har derfor en stor sorteringsjobb å gjøre. Et eksempel er Postens Godssenter, som sorterer ca. 100 000 pakker hver dag.

For å klare dette bruker sentralterminalene automatiske sorteringsanlegg. Et slikt anlegg sorterer pakker som skal til samme mottakerterminal, slik at de havner på lasterampen for avgående konteiner til mottakerterminalen. Sorteringskriteriet er mottakerens postnummeradresse. Derfor er det viktig at mottakerens postnummeradresse ikke blir skadd i transportkjeden. Dette kan du lese mer om ved å gå inn på lenken «Sorteringsanlegg» i margen.

Bagasjesorteringsanlegget på Gardermoen er en parallell. Dette har kapasitet til å sortere ca. 5000 kofferter per time, slik at de havner ved «gaten» for avgående fly. Her er imidlertid sorteringskriteriet flightnummeret, som igjen er koplet til passasjernummeret (PNR – passenger name record). Derfor er det viktig at strekkoden på bagasjelappen ikke skades. Om bagasjen er lastet på flyet og passasjeren som har sjekket inn bagasjen, ikke går gjennom boardingkontrollen, må passasjerens bagasje fjernes før flyet kan ta av.

Lenker

Fraktføreransvar

Merking for sortering av gods

Sist oppdatert 29.12.2018
Tekst: Gunnar Ottesen (CC BY-SA)
Rettighetshavere: NKI Forlaget og Amendor AS

Læringsressurser

Godsterminaler