Hopp til innhold

Transport og logistikk

Godsterminaler

I dette målet lærer du hvordan du håndterer gods på godsterminaler og passasjerer på passasjerterminaler. Vi behandler godsterminaler først, deretter passasjerterminaler.

Læringsressurser

Godsterminaler