Hopp til innhold

Reiseliv

Prissetting

Hvilken pris bør vi selge varen eller tjenesten for? Prisen vi velger må dekke kostnadene våre, og kundene må være villige til å kjøpe til den prisen. Vi mister kunder dersom vi setter for høy pris. Samtidig tjener vi ikke penger dersom vi selger til for lav pris.

Læringsressurser

Prissetting