Hopp til innhold

Reiseliv

Salgsprosessen

Det er vanlig å tenke seg at selgeren kan styre salget gjennom en systematisk prosess i flere faser eller trinn – en såkalt salgsprosess. Dersom vi skal bli gode selgere, må vi forstå hvordan et salg foregår, og yte vårt beste på hvert steg i prosessen.

Læringsressurser

Salgsprosessen