Hopp til innhold

Reiseliv

Salgs- og markedsrett

Norsk lov gjelder alle medier, trykte så vel som elektroniske. De samme reglene gjelder dersom vi reklamerer for produkter via sosiale medier og andre elektroniske kanaler. I tillegg har vi egen lov for elektronisk handel.

Læringsressurser

Salgs- og markedsrett