Hopp til innhold

Matematikk for samfunnsfag

Sannsynlighet og statistikk

Statistisk datamateriale kan gi grunnlag for å beregne sannsynlighet.

Læringsressurser

Sannsynlighet og statistikk