Hopp til innhold

Matematikk for samfunnsfag

Funksjoner

Emnet funksjoner handler om hvordan en størrelse varierer avhengig av en annen.

Lineære funksjoner

Alle lineære funksjoner kan skrives som et konstant tall multiplisert med en variabel pluss et konstant tall.

Læringsressurser

Lineære funksjoner