Hopp til innhold

Matematikk for samfunnsfag

Funksjoner

Emnet funksjoner handler om hvordan en størrelse varierer avhengig av en annen.

Funksjoner, innledning

I emnet funksjoner skal vi se på hvordan sammenhenger mellom størrelser kan beskrives ved hjelp av funksjoner.

Læringsressurser

Funksjoner, innledning