Hopp til innhold

Oppgave

Når teksten forankrer tolkingen av bildet

Et tekstelement eller et symbol i et bilde avgrenser måten vi kan tolke bildet på. Da sier vi at teksten eller symbolet forankrer bildet.

Plakat som viser en hånd tatovert med sigd og hammer som vil rive i stykker dte norske flagget, og nei skevet med store bokstaver. Illustrasjon.

Norsk NS-plakat fra andre verdenskrig (1940-45).

Denne plakaten fra andre verdenskrig består av flere visuelle elementer:

  1. Beskriv motivet i bildet.
  2. Beskriv de ulike elementene som bildet er satt sammen av.
  3. Hvilke symboler finner du i dette bildet, og hvilken betydning har disse symbolene?
  4. Hvilket tekstelement finner du i bildet, og hva forteller måten tekstuttrykket er utformet på?
  5. Hvilket budskap formidler denne plakaten?
  6. Hvordan forankrer symbolene og tekstelementet måten vi forstår denne plakaten på?

Når du har svart på spørmålene, kan du gjerne studere analysen av en lignende plakat fra 1936 på kildenett.no: Analyse av plakat

Sist faglig oppdatert 09.05.2018
Skrevet av Ragna Marie Tørdal

Læringsressurser

Sammensatte tekster

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Kildemateriale