Hopp til innhold

Samfunnsfag YF Vg2

Utforskeren

Utforskeren griper over i og inn i de andre hovedområdene i faget, og derfor skal man arbeide med kompetansemålene her samtidig som man arbeider med mål fra andre hovedområder. Utforskeren handler om hvordan man bygger opp samfunnsfaglig forståelse gjennom nysgjerrighet, undring og skapende aktiviteter.

Samfunnsfaglige tenkemåter

«Samfunnsfaglige tenkemåter» handler om hvordan man bygger opp samfunnsfaglig forståelse gjennom nysgjerrighet, undring og skapende aktiviteter.

Læringsressurser

Samfunnsfaglige tenkemåter

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
MenuBook

Læringssti

MenuBook

Fagstoff

MenuBook

Oppgaver og aktiviteter