Hopp til innhold
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Øvelse

Parøvelser

Her finner du mange fine øvelser til bruk i trening av fotball.

FooterHeaderIconFooter iconLK06

1. Pasningsøvelse

Beskrivelse av øvelsen:

 • Ca. 8–14 per gruppe.
 • To og to spiller pasninger til hverandre mellom et kjeglepar.
 • På signal flytter alle på den ene siden en kjeglebane til høyre.
 • Ytterste person tar et hurtig løp helt over til venstre kant.
 • Så fort spillerne er i ny bane, fortsetter pasningene.

Varianter av øvelsen:

 • Kan brukes til ulike tekniske øvelser.
Pasningsøvelse B2 (plotting)

2. Pasningsøvelse

Beskrivelse av øvelsen:

 • Ca. 8–14 per gruppe.
 • To og to spiller pasninger til hverandre mellom et kjeglepar. I mottaket vender spilleren og fører ballen ca. 5–7 m før han vender og fører tilbake. Han sender så pasning til makkeren, som gjør det samme. Dette gjentas til signal om flytting gis.
 • På signal flytter alle på den ene siden en kjeglebane til høyre.
 • Ytterste person tar et hurtig løp helt over til venstre kant.
 • Så fort spillerne er i ny bane, fortsetter øvelsen.

Varianter av øvelsen:

 • Kan brukes til ulike føringsøvelser og vendinger.
Pasningsøvelse B3

3. Pasninger med retningsbestemte mottak

Beskrivelse av øvelsen:

 • To og to spillere slår pasninger sammen.
 • Ballen spilles opp på den ene siden av kjeglen, mottas med retningsbestemt mottak av makker og spilles tilbake på den andre siden av kjeglen.
 • Spill pasningen rett fram. Spiller må da bevege seg sideveis for å motta ballen.
 • Skift ballretning etter en stund.
 • Det kan brukes ulike mottaks- og pasningsteknikker: innside, utside og begge bein.

Varianter av øvelsen:

 • Det kan brukes dobbeltpasning på begge sider.
 • Det kan legges inn fintebevegelse før mottak.

4. Øvelser i sirkel

Beskrivelse av øvelsen (spillere i ytre ring har ballen):

 • Parvise pasninger, headinger og ulike mottak.
 • På signal flytter spillerne i indre sirkel mot høyre og fortsetter med ny makker.
 • Spillerne bytter plass etter en stund (1–2 minutter).

Varianter av øvelsen:

 • Spiller en-touch og flytter til ny makker.
 • Spillere i ytre sirkel har ball. Alle inne i sirkelen løper fritt rundt uten ball og oppsøker ballholder når navnet ropes. Alle kan rope på alle.
 • Spillere i ytre sirkel er uten ball og roper navn. Alle inne i sirkel har ball og løper fritt rundt. Når navnet ropes, oppsøker de den som ropte, og utfører øvelsen (for eksempel veggpasning). NB! Ballen spilles når spillerne er 5–7 m fra hverandre.
Sist oppdatert 23.01.2019
Tekst: Kolbjørn Ekker, Jan Bolle og Oddbjørg Vatn Slapgaard (CC BY-NC-SA)

Læringsressurser

Fotball