Hopp til innhold
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgaver og aktiviteter

Teknikkøvelser i badminton

Her ser du et utvalg øvelser til bruk i trening av badminton. Du vil finne leikøvelser, øvelser på rekke, teknikkøvelser i sirkel og parøvelser.

FooterHeaderIconFooter iconLK06
Ung kvinne demonstrerer teknikkøvelser i badminton. Foto.

Øvelse på rekke (1)

Beskrivelse av øvelsen:

 • 5-7 per gruppe.
 • A slår ball B og løper over og stiller seg bakerst i B-rekka.
 • B gjør det samme motsatt vei, osv.
 • Varier tempoet i løpingen.
 • Varier slagtyper.

Øvelse på rekke (2)

Pasningsøvelse A2 (plotting)

Beskrivelse av øvelsen:

 • 5-7 per gruppe
 • A slår ball til B, springer rundt en kjegle og stiller seg bakerst i B-rekken.
 • B gjør det samme motsatt vei, osv.
 • Gjør øvelse ved kjeglen, for eksempel ned på magen, ned på rumpa, pushup...
 • Varier tempoet ved løp til kjeglen og fra kjeglen.
 • Varier slagtyper.

Øvelse på rekke (3)

Beskrivelse av øvelsen:

 • 5-7 per gruppe.
 • A slår ball til B rygger bak i egen rekke.
 • B gjør det samme, osv.
 • Varier tempoet i løpingen.
 • Varier slagtypene.

Øvelse på rekke (4)

Beskrivelse av øvelsen:

 • Ca. 8-14 per gruppe.
 • To og to slår til hverandre mellom et kjeglepar.
 • På signal flytter alle på den ene siden en kjeglebane til høyre.
 • Ytterste person (B) tar et hurtig løp helt over til venstre kant (A).
 • Så fort spillerne er i ny bane, fortsetter øvelsen.

Øvelse i sirkel

Beskrivelse av øvelsen:(blå har ballen)

 • Blå og rød samarbeider parvis om pasning.
 • På signal flytter rød mot høyre og fortsetter med ny makker.
 • Blå og rød bytter plass etter en stund (1-2 minutter).

Øvelse i firkant (1)

Pasningsøvelse D1 (plotting)

Beskrivelse av øvelsen:

 • 5-8 spillere (minst to i hjørnet der øvelsen starter). Eventuelt flere spillere i hvert hjørne ved bruk av flere baller.
 • A spiller ballen til B, A løper og stiller seg i B-køen.
 • B spiller så ball mot C og vender mot D, osv.
 • Snu spilleretningen etter en stund.

Øvelse i firkant (2)

Pasningsøvelse D3 (plotting)

Beskrivelse av øvelsen:

 • Fire spillere står fast i hjørnene (bytte etter 1-2 minutter).
 • De to spillerne i midten av firkanten mottar ballen og spiller tilbake til de i hjørnet etter tur.
 • Snu spilleretningen etter en stund.

Øvelse for serve, clear,drop og lobb

Beskrivelse av øvelsen:

Det forutsettes at elevene har trent noe på teknikkene serve, clear, drop og lobb på forhånd.

 • Øv på de enkelte teknikkene hver for seg.
 • Kombiner gjerne to teknikker, for eksempel serve og clear, serve og drop eller serve og lobb.

Her kan du se en kombinasjon av fire tekniske slag: serve- clear-drop-lobb-clear-dropp osv.

Øvelse for sammensatte bevegelser

Beskrivelse av øvelsen:

Evne til å holde øye med både ballen og motstanderens bevegelser er avgjørende i badminton.

 • En opplegger og en spiller ved nettet:
  • Oppleggeren kaster opp ballen til spilleren.
  • Spilleren velger lobb eller nettdrop:
  1. Hvis oppleggeren går fram etter kastet, skal spilleren velge lobb.
  2. Hvis oppleggeren blir stående, skal spilleren velge drop.

Her kan en gjerne være kreativ og utvikle flere øvelser rundt de ulike teknikkene.

Sist oppdatert 12.11.2018
Tekst: Norges Badmintonforbund (CC BY-NC-SA)

Læringsressurser

Badminton