Hopp til innhold
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Fagspråk

For å kunne kommunisere med kollegaer, leverandører og andre i databransjen må du kunne faguttrykkene.

FooterHeaderIconFooter iconLK06
Møte. Foto.

Fagterminologi er ord og uttrykk som brukes innenfor et avgrenset fagområde. Hensikten er å gjøre utveksling av fagkunnskap og kommunikasjon mellom dem som arbeider innenfor fagområdet, lettere og mer entydig. Alle bransjer og yrker har en egen fagterminologi, men det varierer hvor omfattende fagterminologien er.

Som IKT-servicemedarbeider forventes det at du forstår fagterminologien i databransjen og kan bruke ord og uttrykk riktig.

Det er flere grunner til at det er viktig å kjenne fagterminologien:

  • for å forstå hva som blir sagt når du snakker med kollegaer, leverandører eller andre i databransjen
  • for å forstå hva som står i håndbøker og hjelpfunksjoner
  • for å kunne dokumentere systemer på en riktig måte
  • for å kjenne tilhørighet og yrkesstolthet

Det tar tid å lære alle faguttrykkene, og du vil oppleve at det stadig dukker opp nye begreper som du ikke har hørt før. Ikke fall for fristelsen til å bløffe og late som du forstår et uttrykk du ikke har hørt før. Spør eller slå opp ord du ikke er sikker på hva betyr.

Du finner forklaring på de aller fleste datauttrykk i IT-leksikon på nettet som WhatIs.com og Webopedia. I tillegg er den engelske utgaven av Wikipedia et godt oppslagsverk for IKT-begreper og teknologier.

Mange IKT-servicemedarbeidere jobber med IKT i virksomheter som er i en helt annen bransje, og som har sin egen fagterminologi. Det skaper ekstra utfordringer, og du må være forberedt på at du da også må lære fagterminologien for virksomhetens bransje for å kunne gjøre en god jobb.

Som IKT-servicemedarbeider forventes det at du forstår fagterminologien i databransjen og kan bruke ord og uttrykk riktig.

Lenker:

Sist oppdatert 16.11.2018
Tekst: Arne Jansen (CC BY-SA)
Rettighetshavere: NKI Forlaget og Amendor AS

Læringsressurser

Fagbegreper