Hopp til innhold

IKT-servicefag Vg2

Etikk og regelverk

Nye teknologier endrer arbeidforhold, og de åpner blant annet for krenkelse av ansattes rettigheter. Som IKT-servicemedarbeider er det viktig å følge opp lovverk om personvern og være aktsom for uetiske handlinger. Et viktig steg er å forstå lovene vi er underlagt, og ansvaret vi har for å sikre arbeidsforholdene til de ansatte.