Hopp til innhold

Helse- og oppvekstfag Vg1

Utvikling

I arbeid med mennesker må du kjenne til hvordan vi utvikler oss og hvordan vi formes av det livet vi lever. Både fysisk, psykisk, følelsesmessig og språklig utvikling er områder som endres gjennom livet.

Utvikling hele livet

Alle utvikler seg hele tiden på ulik måte og i ulikt tempo. Et barn skal lære mye på en gang, mens voksne gjerne skal videreutvikle ferdighetene sine.

Læringsressurser

Utvikling hele livet